Privacy Policy

Tietosuojaseloste

Olemme mielissämme yhtiötämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta. Konserni (määritellään jäljempänä) suhtautuu tietosuojaa koskeviin oikeuksiin erittäin vakavasti, ja olemme sitoutuneet parantamaan asiakkaiden käyttökokemusta noudattamalla kaikkia sovellettavia tietosuojaa koskevia lakeja ja määräyksiä.  Alla olevassa tietosuojaselosteessa kuvataan miten käsittelemme henkilötietojasi.

Olemme Whirlpool Nordic Oy, Suomen lain mukaan perustettu yhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa PL 7190 - 00002 Helsinki, ja osa Konsernia ("Whirlpool", "Grupa","Konserni ", "me" tai "meitä"). Me rekisterinpitäjänä pyrimme tarjoamaan verkkosivustomme, sovellustemme ja/tai internetiin yhdistettävien kodinkoneidemme (järjestyksessä "Verkkosivusto", "Sovellus" ja "Älylaitteet") käyttäjille ja muille kanssamme vuorovaikutuksessa oleville henkilöille ("Käyttäjät", "sinä" tai "sinua") tietoja henkilötietojen keräämisessä ja käsittelemisessä käytettävistä menetelmistä eurooppalaisen yleisen tietosuoja-asetuksen nro 679/2016 ("Asetus") ja kaikkien muiden sovellettavien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. "'Yhtymä' tarkoittaa konserniryhmää, johon Whirlpool kuuluu.

"Konserni" tarkoittaa konserniryhmää, johon Whirlpool kuuluu.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Keräämme (1) sinun meille antamiasi henkilötietoja, (2) tietoja, joita keräämme päättäessämme kauppoja ja palvelutapahtumia sinun kanssasi, (3)  puhelinpalvelukeskuksemme keräämiä tietoja, (4) tietoja koskien toimintaasi Verkkosivustollamme tai Sovelluksessa tai Älylaitteidesi kautta sekä (5) tietoja, jotka saadaan tai kerätään muiden lähteiden kautta.

Me emme kerää sinuun liittyviä erityiskategorioihin kuuluvia henkilötietoja (esim. terveydelliset tai oikeudelliset tiedot).

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

MITEN KÄYTÄMME TIETOJASI

Käytämme henkilötietojasi pyydettyjen palvelujen tarjoamiseen, mukaan lukien seuraavat mutta niihin rajoittumatta: saadaksemme sinuun yhteyden kodinkoneidesi turvallisuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa, mahdollistaaksemme vierailusi Verkkosivustolla, Sovelluksen ja/tai Älylaitteiden käyttöä varten, vastataksemme pyyntöihin ja ollaksemme vuorovaikutuksessa palvelujemme, mukaan lukien puhelinpalvelukeskuksen kautta tarjottujen palvelujen, kanssa.

Vain suostumuksellasi voimme käsitellä henkilötietojasi lähettääksemme sinulle mukautettuja markkinointiviestejä, mukaan lukien meidän tai luotettujen kumppaniemme tarjoukset ja alennukset, sekä nauhoittaaksemme puhelinpalvelukeskukseemme tekemäsi puhelinsoitot.

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

MILLÄ PERUSTEELLA KÄYTÄMME TIETOJASI

Käytämme tietojasi vain kun meillä on laillinen henkilötietojen käsittelyperuste, esimerkiksi:

 • voidaksemme mahdollistaa Verkkosivuston, Sovelluksen ja/tai Älylaitteiden ja asiaankuuluvien palvelujen käyttösi sekä vastataksemme mihin tahansa tekemääsi pyyntöön;
 • voidaksemme täyttää lakisääteiset vaatimukset tai suojata Whirlpoolin oikeutettuja etuja; tai
 • suostumuksellasi.

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

MITEN PITKÄÄN SÄILYTÄMME TIETOJASI

Käytämme henkilötietojasi sen välttämättömän ajanjakson, joka tarvitaan suunniteltujen tarkoitusten saavuttamiseen.

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

MITÄ TEEMME TIETOJESI SUOJELEMISEKSI

Tietojesi turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää meille. Tätä varten olemme ottaneet käyttöön asianmukaisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä menetelmiä, joiden tarkoituksena on turvata henkilötiedot hukkaan joutumiselta, varkaudelta ja luvattomalta käytöltä, julkistamiselta tai muuttamiselta.

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

KENEN KANSSA JAAMME TIETOJASI

Saatamme jakaa tietojasi (1) palveluntarjoajien, (2) Konserniin kuuluvien yhtiöiden ja (3) viranomaisten kanssa, kun tämä on sallittua sovellettavien lakien mukaan.

Suostumuksellasi saatamme myös jakaa henkilötietojasi luotettujen kumppaniemme kanssa heidän markkinointitarkoituksiinsa.

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

TIETOJESI SIIRTO ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja saatetaan siirtää kohteisiin jotka sijaitsevat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Joka tapauksessa varmistamme aina, että Asetuksen mukaiset asianmukaiset ja sopivat turvatoimet otetaan käyttöön.

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

OIKEUTESI

Sinulla on muun muassa oikeus käsitellä, täydentää, päivittää, lisätä ja poistaa henkilötietojasi.

Katso lisätietoja napsauttamalla tästä

YHTEYDENOTTO

Voit olla yhteydessä meihin käyttämällä yhteydenottolomaketta tai lähettämällä kirjeen osoitteeseen PL 7190, 00002 Helsinki.

Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme käyttämällä yhteydenottolomaketta, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen data_protection_emea@europeanappliances.com tai postin välityksellä kirjoittamalla yllä mainittuun osoitteeseemme. Lisääthän kirjeeseen maininnan "osoitettu tietosuojavastaavalle".

Saatamme muuttaa tai päivittää tietosuojaselostetta myös sovellettavien lakien vaatimusten täyttämiseksi.

1. KÄSITELTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN TYYPIT

Whirlpool käsittelee seuraaviin kategorioihin kuuluvia tietoja.

 1. Sinua koskevat tiedot

Whirlpool käsittelee sinua koskevia useista eri lähteistä kerättyjä tai saatuja henkilötietoja, mukaan lukien seuraavat, mutta niihin rajoittumatta:

 1. sinun suoraan antamasi henkilötiedot tilin avaamisen ja/tai ostetun tuotteen rekisteröinnin yhteydessä, ja/tai kun olet pyytänyt lisätietoja, huoltoapua, tai ostanut Whirlpoolin tuotteita verkkokaupasta. Näitä tietoja ovat muun muassa nimi, sukunimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 2. kuluttajille tarkoitettuun puhelinpalvelukeskukseemme tekemiesi puhelinsoittojen aikana suoraan antamasi tai päättelemämme tai muuten johtamamme henkilötiedot, jotka voidaan tallentaa ainoastaan suostumuksellasi, mukaan lukien soiton päiväys/ajankohta, soittajan yhteystiedot ja tiedot asiakkaan tilauksista;
 3. henkilötiedot, jotka sisältyvät kuviin, ääneen ja/tai videoon, mitkä olet toimittanut tai sallinut Sovelluksen tai Älylaitteiden tallentaa;
 4. muiden osapuolten tuotteiden tai palveluiden, joihin olet luonut yhteyden Sovelluksen tai Älylaitteen kautta, toimittamat henkilötiedot.

Kyseisiä tietoja käsitellään vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin. Whirlpoolia vaaditaan pitämään henkilötiedot anonyymeinä ja poistamaan kyseiset tiedot, kun henkilötietojen käsittelylle tunnistettavassa muodossa ei ole tarvetta.

 1. Sopimustiedot

Whirlpool käsittelee Käyttäjien henkilötietoja, kun he ostavat tuotteita ja palveluita Whirlpoolilta, mukaan lukien nimi, osoite, asuinvaltio ja yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi Whirlpool kerää tietoja laitteista, jotka olet ostanut ja/tai palveluista, jotka olet tilannut, mukaan lukien takuupalveluita koskevat pyynnöt.

 

 1. Käyttö- ja selaustiedot

Verkkosivusto, Sovellus ja Älylaitteet keräävät käyttäjien henkilötietoja teknisistä ja toiminnallisista syistä. Kyseisiä tietoja ei kerätä käyttäjän tunnistamista varten, mutta ne saattavat aikaansaada tämän tunnistamisen, jos esimerkiksi tietoja verrataan kolmansien osapuolien hallussaan pitämiin muihin tietoihin.

Kyseisiin tietokategorioihin sisältyvät: (i) käyttäjän tietokoneen IP-osoite ja verkkotunnus; (ii) Älylaitteiden ID-tunnus, malli ja sarjanumero; (iii) kotireitittimesi IP-osoite yhdistäessäsi Älylaitteen verkkoomme; (iv) käyttämäsi selain- ja käyttöjärjestelmän tyyppi; (v) laitteesi tai Älylaitteesi fyysinen sijainti (joka määritellään hyödyntäen esimerkiksi satelliittien, puhelinmastojen ja WiFi-yhteyksien signaaleja); ja (vi) muut tiedot verkkoistunnostasi, kuten pyydettyjen verkkoresurssien yksilöivät resurssitunnisteet (URI eli Uniform Resource Identifier), pyynnön ajankohta, pyynnön välitysmenetelmä palvelimelle, vastauksena saadun tiedoston koko, palvelimelta saadun vastauksen tilaan liittyvä numerokoodi ja muut parametrit, jotka liittyvät käyttäjän laitteen käyttämään käyttöjärjestelmään. Kun olet yhdistänyt Älylaitteet verkkoomme, saatamme määräajoin kerätä automaattisesti tietoja Älylaitteista, mukaan lukien status- tai tilannetiedot (esimerkiksi tieto siitä, onko Älylaite päällä vai pois päältä sekä yksityiskohdat sen suorittamasta toiminnosta tai syklistä), Älylaitteeseen syötetyt ohjeistukset, vika- tai virhekoodit ja Älylaiteen toimivuuteen tai toimintoihin mahdollisesti vaikuttavat ympäristöolosuhteet (kuten tulojännite, signaalin vahvuus ja ilman lämpötila). Saatamme kerätä ja tallentaa Sovelluksen käyttöä koskevia tietoja, esimerkiksi tietoja päivämäärästä ja ajankohdasta, jona Sovellus luo yhteyden palvelimiimme ja Sovellukseen ladatuista tiedoista sekä Älylaitteeseen syötettyjä ja välitettyjä ohjeistuksia.

Verkkosivuston tietoja käytetään ainoastaan keräämään anonyymeja tilastotietoja verkkosivun käytöstä, sekä valvomaan sen kunnollista toimintaa, ja ne säilytetään rekisterien säilytystä koskevien vaatimusten mukaisesti. Kyseisiä tietoja saatetaan myös käyttää vastuun määrittämiseen mahdollisten Verkkosivustoon, Sovellukseen ja/tai Älylaitteisiin kohdistuvien tietoverkkorikosten tapauksessa.

Mikäli et tahdo Whirlpoolin keräävän mitään tietoja Älylaitteistasi, sinun on irrotettava (kytkettävä pois) Älylaitteesi langattomasta reitittimestäsi ja poistettava langaton yhteys käytöstä laitteessasi olevasta painikkeesta. Huomaathan, että Älylaitteen irrottaminen (pois kytkeminen) myös poistaa Älylaitteen ja Sovelluksen käytöstäsi, vaikka niihin liitetty tilisi pysyisi aktiivisena. Mikäli ainoastaan deaktivoit käyttäjätilisi, mutta et irrota (kytke pois) Älylaitettasi, henkilötietojasi sisältämättömiä ja niihin liittymättömiä tietoja, joista et ole nimenomaisesti tunnistettavissa, välitetään edelleen Whirlpoolille.

Saatamme myös kerätä henkilötietoja verkkosivultamme erilaisten evästeiden avulla soveltuvin osin sen jälkeen, kun olet antanut siihen aktiivisen suostumuksesi. Saat lisätietoja evästeistä tutustumalla evästeitä koskevaan selosteeseen.

2. KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Soveltuvin osin, käsittelemme keräämiämme tai saamiamme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 1. jotta voit rekisteröityä Verkkosivustolla tai Sovelluksessa avaamalla henkilökohtaisen tilin, rekisteröidä tuotteen Verkkosivustolla tai ostaa tuotteen Verkkosivustolta;
 2. tarjotaksemme sinulle Älylaitteisiin liittyvät palvelut, mukaan lukien tuki- ja ylläpitoilmoitukset sekä tilisi tai Älylaitteesi käyttöön liittyvät tarkoituksenmukaiset yhteydenotot, mukaan lukien asiakaspalveluun ja takuuseen liittyvä viestintä;
 3. jotta voit saattaa loppuun tuotteen oston verkossa ja jotta voimme tarjota lisäpalveluja (myynnin jälkeiset palvelut, laajennettu takuu, petosten torjunta, palautusten hallinta, yhteydenotto kodinkoneeseesi liittyvän turvallisuusongelman ilmetessä);
 4. jotta voimme toimittaa tuotteet kotiin ja tarjota sinulle muita pyydettyjä palveluja;
 5. jotta voimme järjestää tuotteen korjauksen;
 6. jotta voimme hallita lähettämiäsi tiedusteluja, mukaan lukien valitusten ja interaktiivisen keskustelupalvelun kautta vastaanotettujen viestien käsittely;
 7. jotta voit siirtyä palkinto- ja kilpailuosioon;
 8. jotta voimme täyttää lakisääteiset määräykset ja asetusten vaatimukset sekä valvoa omia oikeuksiamme oikeudessa;
 9. lähettääksemme sinulle mukautettuja tuotteisiin ja palveluihin liittyviä markkinointiviestejä sähköisesti (mukaan lukien sähköposti, tekstiviesti, multimediaviesti, yhteisöpalvelujen ilmoitukset, mobiilisovellukset). Sähköpostimarkkinointi perustuu suostumukseen. Riippuen kuitenkin sijaintivaltiostasi, eräät sähköpostimarkkinointitoimet saattavat perustua Whirlpoolin oikeutettiin etuun (soft opt-in);
 10. ottaaksemme yhteyttä sinuun markkinointitarkoituksissa puhelimitse (ei-automaatilla) ja kirjeitse. Tällainen käsittely perustuu suostumukseesi tai Whirlpoolin oikeutettuun etuun (missä tapauksessa sinulla on vastustusoikeus (opt out));
 11. lähettämään sinulle asiakaspalveluviestejä, jotka koskevat rekisteröimiäsi tuotteita tai tuotteita, joita kohtaan olet osoittanut kiinnostusta, ja suorittamaan asiakastyytyväisyyttä koskevia tutkimuksia;
 12. suostumuksellasi jakamaan henkilötietojasi valitsemiemme luotettujen kumppanien kanssa mukautettua markkinointiviestintää varten, kuten määritetään alla olevassa luvussa 6;
 13. suorittamaan toimintoja, joita tarvitaan liiketoimintojen tai niiden osien siirtoihin, ostoihin, sulautumisiin, jakautumisiin tai muihin muutoksiin ja kyseisten tapahtumien toteuttamiseen;
 14. saatamme lisäksi kuunnella nauhoitteita kuluttajille tarkoitettuun puhelinpalvelukeskukseemme tehdyistä puhelinsoitoista sisäisiin koulutus- ja dokumentointitarkoituksiin sekä laadunvalvonta- / varmistustarkoituksiin.

3. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA

 1. Henkilötietojen antaminen luvun 2 kappaleiden a), b), c), d), e), f) ja g) kuvaamiin tarkoituksiin on välttämätöntä sitä tarkoitusta varten, jota varten tiedot annettiin tai jaettiin meille, seuraavat sisältäen mutta ei niihin rajoittuen: verkkosivulle rekisteröityminen, tuotteiden osto verkkosivulta ja niihin liittyvien erityispalvelujen käyttö, kuten myös osallistumien hintatarjouksiin tai kilpailuihin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on tällöin sopimuksen, jonka osapuoli olet, tai tekemäsi pyynnön täytäntöönpano tai suoritus;
 2. Henkilötietojen antaminen tarkoituksiin, jotka kuvataan luvun 2 kappaleessa h) on pakollista, koska sitä vaaditaan sovellettavien lakien noudattamiseksi. Henkilötietojen käsittelyperuste on tällöin on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen;
 3. Henkilötietojen antaminen tarkoituksiin, jotka kuvataan luvun 2 kappaleissa i) ja n) on vapaaehtoista. Ellei toisin sijaintivaltiosi sovellettavassa laissa määrätä, Whirlpool, Konserniin kuuluvat yhtiöt ja/tai luotetut kumppanit eivät voi ilman suostumustasi lähettää sinulle mukautettuja markkinointiviestejä automatisoiduilla keinoilla eivätkä tallentaa kuluttajille tarkoitettuun puhelinpalvelukeskukseen tekemiäsi puhelinsoittoja. Joka tapauksessa emme käyttäjän peruuttaessa suostumuksensa enää käsittele henkilötietoja, joiden käsittelyn perustuu suostumukseesi;
 4. Henkilötietojen antaminen tarkoituksiin, jotka kuvataan luvun 2 kappaleissa i), j) ja l) on välttämätöntä, jotta voidaan valvoa Whirlpoolin ja Konsernin oikeutettuja etuja, jotka tasapainotetaan asianmukaisesti sinun etujesi kanssa. Saatamme myös käyttää, soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti, sähköisiä yhteystietojasi (sähköposti), jotka olemme keränneet tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä, vastaavia tuotteita tai palveluja koskevien markkinointiviestien lähettämiseen. Tässä tapauksessa voit kieltää sähköisten yhteystietojen käytön napsauttamalla “peruuta tilaus” -linkkiä sähköpostin tai tekstiviestin lopussa joka kerta, kun sinulle lähetetään mukautettu markkinointiviesti, tai tämän tietosuojaselosteen alla kuvatun luvun 9 mukaisesti. Ellei toisin sijaintivaltiosi sovellettavassa laissa todeta, perustamme henkilötietojesi käsittelyn yllä kuvattuihin tarkoituksiin oikeutettuun etuumme.

4. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Whirlpool käsittelee tietoja niin kauan kuin se on välttämätöntä edellä olevan luvun 2 mukaisten suunniteltujen käyttötarkoitusten saavuttamiseksi. Joka tapauksessa sovelletaan seuraavia säilytysaikoja:

 1. luvun 2 kappaleiden a), b), c), d), e), f) ja g) mukaisiin tarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytetään välttämätön ajanjakso, jotta voidaan vastata rekisteröityjen pyyntöihin sekä täyttää sovellettavien lakien ja määräysten vaatimukset;
 2. luvun 2 kappaleen h) mukaiseen tarkoitukseen kerättyjä tietoja säilytetään sovellettavien lakien määräysten mukainen pakollinen määräaika (esim. verotusta koskevat tarkoitukset);
 3. luvun 2 kappaleiden i) ja l) mukaisiin tarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytetään enimmäissäilytysaika, joka määritellään sovellettavan lain määräyksissä;
 4. luvun 2 kappaleiden j), k) ja m) mukaisiin tarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytetään Whirlpoolin liiketoiminnallisten intressien kannalta ehdottoman välttämätön ajanjakso; ja
 5.  luvun 2 kappaleen n) mukaisiin tarkoituksiin kerättyjä tietoja ei säilytetä kauempaa kuin soveltuvien lakien määrittämän ajanjakson ajan.

Muistathan, että tietojen säilytysjaksot saattavat vaihdella sovellettavien paikallisten lakien mukaan.

5. TIETOJENKÄSITTELYMENETELMÄT

Henkilötietoja käsitellään tietotekniikalla ja/tai paperimuodossa ja ne suojataan asianmukaisilla turvalaitteilla, jotka soveltuvat takamaan henkilötietojen salaisuuden ja turvallisuuden. Erityisesti Whirlpool käyttää asianmukaisia hallinnollisia, teknisiä, henkilöstöä koskevia ja fyysisiä keinoja, jotka on suunniteltu suojaamaan säilytetyt henkilötiedot hukkaan joutumiselta, varkaudelta sekä luvattomalta käytöltä, julkistamiselta tai muutokselta.

6. TIETOJEN VÄLITTÄMINEN

Emme jaa henkilötietojasi luotetuille kumppaneillemme, kuten laajennetun takuun tarjoajille, jotka aikovat käyttää niitä suoramarkkinointia varten, ellemme ole erikseen ilmoittaneet asiasta sinulle, ja ellet sinä olet antanut nimenomaista suostumusta tähän.

Saatamme jakaa henkilötietoja seuraavien kanssa:

 1. itsenäisinä rekisterinpitäjinä toimivat Konsernin yhtiöt jotka sijaitsevat ETA-alueella ja ETA-alueen ulkopuolella,
 2. tarkasti valitsemamme kolmannet osapuolet jotka sijaitsevat ETA-alueelle ja ETA-alueen ulkopuolella, kuten puhelinpalveluyritykset, sisällön luokituspalveluiden tarjoajat, kuljetusyritykset, palveluntarjoajat tai tukipalveluja tarjoavat teknikot ja muut toimijat, jotka työskentelevät puolestamme tämän selosteen kuvaamiin tarkoituksiin, muut kolmannet osapuolet osana liiketoimia, kuten fuusio tai omaisuuden myynti;
 3. laajennetun takuumme tarjoaja Domestic & General ("D&G") [Domestic & General Insurance PLC]. D&G toimii yhteisrekisterinpitäjänä (Whirlpoolin ohella) laajennettujen takuiden markkinoinnin ja myynnin tarkoitusten osalta sekä laajennettuun takuuseen perustuvien korjauspyyntöjen osalta. D&G käsittelee henkilötietoja erityisesti seuraaviin tarkoituksiin: (i) tilisi/profiilisi sekä valmistajien takuiden rekisteröintiin ja ylläpitoon; (ii) palvelusopimusten sekä tuotteiden / palveluiden mainontaan, myyntiin ja hallinnointiin; (iii) saapuvien asiakaspalvelusoittojen käsittely ja niihin vastaaminen sekä tietojen päivitys kuluttajilta saatujen tietojen perusteella eräissä valtioissa; (iv) henkilötietojen vastaanottaminen kuluttajilta palvelusopimusten myymiseksi ja tietojen päivitys kuluttajilta saatujen tietojen perusteella; (v) saapuvien kuluttajavalitusten käsittely ja niihin vastaaminen (mukaan lukien mahdolliset oikeudelliset riidat); (vi) varausten hallinnointi, korjauspalveluiden tarjoaminen ja korvaavien tuotteiden toimittaminen kuluttajille sekä näihin liittyvien tietojen korjaaminen ja päivittäminen kuluttajilta korjauspalveluiden tarjoamisen ja/tai korvaavan tuotteen toimittamisen yhteydessä  saatujen tietojen perusteella ja/tai tähän liittyvien henkilötietojen päivittäminen; (vii) tuotteiden ja toteutettujen palveluiden laatuun liittyvien kyselyiden toteuttaminen.
 4. Verkkomaksupalveluja tarjoavat kolmannet osapuolet tilauksiisi liittyvien maksujen käsittelyä varten. Selvyyden vuoksi, Whirlpool ei käsittele mitään Käyttäjien pankkitietoja / taloudellisia tietoja (mukaan lukien luottokorttitietoja), pois lukien 2 luvun c) -kappaleen mukaisten tarkoitusten kannalta ehdottoman välttämättömät tiedot (esimerkiksi tarjotakseen kuluttajille laajennetun takuun).Tällaisen käsittelyn yhteydessä verkkomaksupalveluita tarjoavat kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietojasi itsenäisinä rekisterinpitäjinä Asetuksen (ja muiden soveltuvien kansallisten lakien ja säännösten) mukaisesti sekä omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Whirlpool ei vastaa mistään yllä mainitun verkkomaksupalveluja tarjoan kolmannen osapuolen suorittamasta Käyttäjän pankkitietojen / taloudellisten tietojen (mukaan lukien luottokorttitietojen) käsittelystä aiheutuvasta vahingosta (mukaan lukien Asetuksen tai minkä tahansa muun soveltuvan tietosuojasäädöksen rikkomisesta aiheutuvat vahingot).
 5. Jaamme Käyttäjiemme osoite- ja yhteystietoja kumppaneillemme tuotteidemme jakelua ja korjaus- ja ylläpitopalveluita varten vain, kun se on ehdottoman välttämätöntä;
 6. Saatamme myös olla velvollisia luovuttamaan henkilökohtaisia tietoja vastataksemme valtiollisten viranomaisten lainmukaiseen pyyntöön, mukaan lukien kansallisten turvallisuusviranomaisten tai lainvalvontaviranomaisten pyynnöt.

Kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietojasi meidän puolestamme asianmukaisesti nimitetyn tietojenkäsittelijän roolissa (kohdan d) mukainen poikkeus huomioiden) tässä selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin tietosuojaa ja turvallisuutta koskevien vaatimustemme mukaisesti, eivätkä ne saa käyttää meiltä saamiaan henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

7. TIETOJEN SIIRTO ETA:N ULKOPUOLELLE

Mikä tahansa henkilötietojesi siirto ETA:n ulkopuolelle (sekä Konsernin sisäisesti että sen ulkopuolelle) toteutetaan noudattaen seuraavia asianmukaisia turvatoimia Asetuksen mukaisesti:

a) Kun EU:n komissio on antanut tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen (nk. vastaavuuspäätös); tai

b) Konserniin kuuluva yhtiö, joka siirtää henkilötietojasi, noudattaa asianmukaisia turvatoimia tai varmistuu niiden noudattamisesta, mukaan lukien komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet, mutta niihin rajoittumatta. Edellä todettua rajoittamatta, vakiosopimuslausekkeisiin perustuvaa henkilötietojen siirtoa täydentävät lisäksi tekniset ja organisatoriset suojatoimet, jotka on suunniteltu henkilötietojesi riittävän suojatason varmistamiseksi.

8. ALLE 18-VUOTIAAT ALAIKÄISET

Verkkosivusto, Sovellus ja Älylaitteet eivät rekisteröi alle 18-vuotiaita henkilöitä eikä Whirlpool tietoisesti kerää henkilötietoja alle 18-vuotiailta henkilöiltä.

9. REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Voit milloin tahansa ja ilman veloitusta pyytää, että seuraavia oikeuksia harjoitetaan ja/tai niitä sovelletaan:

 1. oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja menetelmistä,
 2. oikeus päästä käsiksi henkilötietoihisi (yleisesti tunnetaan “rekisteröidyn tiedonsaantipyyntö”). Tämän avulla voit saada kopion henkilötiedoistasi, joita säilytämme sinusta, 
 3. oikeus pyytää säilyttämiemme henkilötietojesi päivitystä tai oikaisua. Tämän avulla voit korjata hallussamme olevat sinua koskevat epätäydelliset tai virheelliset tiedot vaikkakin meidän on vielä varmistettava uusien toimittamiesi tietojen oikeellisuus. 
 4. oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Tämän avulla voit pyytää meitä hävittämään tai poistamaan henkilötietosi kohdista, joissa meillä ei ole mitään hyvää syytä jatkaa niiden käsittelyä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä hävittämään tai poistamaan henkilötietosi kohdista, joissa olet onnistuneesti harjoittanut oikeuttasi vastustaa tietojen käsittelyä tai joissa meitä vaaditaan poistamaan henkilötietosi paikallisten lakien vaatimusten täyttämiseksi. Huomaa kuitenkin, että emme ehkä aina kykene täyttämään poistamispyyntöäsi tiettyjen laista johtuvien syiden vuoksi ja tästä ilmoitetaan sinulle, mikäli soveltuu, pyynnön esitysajankohtana,
 5. oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Tämän kohdan avulla voit pyytää meitä keskeyttämään henkilötietojesi käsittelyn seuraavissa tilanteissa: (a) jos haluat meidän varmistavan tietojen oikeellisuuden, (b) jos tietojen käyttömme on laitonta, mutta et halua meidän poistavan niitä, (c) jos haluat meidän säilyttävän tietoja, vaikka emme enää tarvitse niitä, koska sinä tarvitset niitä oikeusvaateiden laadintaan, esittämiseen tai puolustamiseen tai (d) olet vastustanut tietojesi käyttöä, mutta meidän on tarkistettava onko meillä vahvemmat oikeutetut perusteet niiden käyttöön,
 6. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä kokonaan tai osittain vedotessamme oikeutettuun etuun (tai kolmannen osapuolen vastaavaan), ja sinun tilanteessasi on jotakin erityistä, jonka vuoksi haluat vastustaa käsittelyä kyseisestä syystä ja sillä on vaikutusta sinun perusoikeuksiisi ja perusvapauksiisi. Joissakin tapauksissa saatamme osoittaa, että meillä on sellaisia pakottavia perusteltuja syitä käsitellä henkilötietojasi, jotka syrjäyttävät sinun oikeutesi ja vapautesi.
 7. suostumukseen perustuvissa henkilötietojen käsittelytapauksissa oikeus henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksen peruuttamiseen vapaasti ja milloin tahansa, myös napsauttamalla peruuta tilaus -vaihtoehtoa markkinointiviestien lopussa,
 8. oikeus henkilötietojen siirrettävyyteen sinulle tai muulle toimijalle. Toimitamme sinulle tai valitsemallesi kolmannelle osapuolelle henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneluettavassa muodossa,
 9. oikeus ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen data_protection_emea@europeanappliances.com tai käyttämällä yhteydenottolomaketta, ja
 10. oikeus jättää kantelu toimivaltaiselle kansalliselle tietosuojavaltuutetulle tai oikeusviranomaiselle.

Jos haluat harjoittaa edellä lueteltuja oikeuksia tai sinulla on kysymyksiä henkilötiedoista, joita säilytämme sinusta, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen data_protection_emea@europeanappliances.com tai kirjoita meille osoitteeseen: Whirlpool Nordic Oy, PL 7190, 00002 Helsinki.Lisääthän kirjeeseen maininnan "osoitettu tietosuojavastaavalle". ". Mikäli mahdollista, voit myös käyttää yhteydenottolomakettamme.

Jos sinulla on ratkaisematon yksityisyyteen tai tietojen käyttöön liittyvä huolenaihe, jota emme ole tyydyttävästi käsitelleet, sinulla on oikeus ottaa yhteyttä toimivaltaiseen kansalliseen tietosuojaviranomaiseen tai oikeuslaitokseen kuten kuvattu yllä luvussa 9 Rekisteröityjen oikeudet. Voit myös olla (maksutta) yhteydessä Yhdysvaltoihin sijoittautuneeseen kolmannen osapuolen riidanratkaisuelimeemme osoitteessa https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

10. MUUTOKSET JA PÄIVITYKSET

Tarkistamme tätä Tietosuojaselostetta jatkuvasti. Saatamme päivittää tätä Tietosuojaselostetta vastamaan muuttuneita tietosuojakäytäntöjämme. Jos teemme olennaisen muutoksen, ilmoitamme siitä sinulle päivittämällä tämän Tietosuojaselosteen ennen muutoksen voimaantulopäivää. Suosittelemme, että tarkastat säännöllisesti Tietosuojaselosteemme, jotta saat viimeisimmän tiedon tietosuojakäytänteistämme. Tämä Tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 02/02/2021.

TRUSTe