Sivuston käyttöehdot


Tämän sivuston, www.indesit.com (tästä eteenpäin "Sivusto"), sisältö, joka sisältää dataa, tiedonantoja ja kaikkea muuta tekstistä ja grafiikasta muodostuvaa sisältöä sekä mallit, joissa on symboli "©", on suojattu tekijäinoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten ja muiden intellektuaalisten lakien ja sopimusten mukaisesti.

Sivuston sivujen sisältö on Copyright © 2000-2009 Indesit Company SpA. (tästä eteenpäin "Yritys"). Kaikki oikeudet pidätetään. Sivuston sivujen sisällön osittainen tai kokonaan kopioiminen, uudelleen tuottaminen, siirtäminen, lataaminen, julkistaminen ja jakeleminen millään muotoa ilman Yrityksen etukäteistä kirjallista suostumusta on kielletty. Käyttäjä voi tallentaa omalle tietokoneelleen ja tulostaa yksityistä käyttöä varten otteita tämän Sivuston sivuista.

Tällä Sivustolla esiintyvät tavaramerkit ja logot ovat Indesit Company SpA:n omaisuutta. Niitä ei saa käyttää millään muulla Internet-sivulla kuin Sivustolla ilman Yrityksen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Yritys ei vastaa millään tavalla kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, joihin Sivustolta on linkkiyhteys. Henkilöt vierailevat Sivustoon www..indesit.com linkitetyllä sivulla omalla vastuullaan ja tekevät kaikki tarvittavat toimenpiteet viruksia ja muita vääristyneitä elementtejä vastaan. Linkit muille sivuille eivät tarkoita, että Yrityksen sponsorit tai tytärorganisaatiot tarjoavat näillä sivuilla tarjottuja palveluja.

Kaikkea materiaalia, joka lähetetään Sivustolle esimerkiksi sähköpostitse tai webbisivujen kautta, pidetään ei-luottamuksellisena. Yrityksellä ei ole velvollisuutta tällaisen materiaalin suhteen ja sillä on vapaus uudelleen tuottaa, käyttää, esittää, näyttää, muuttaa ja perustaa muuta työtä ja jakaa sitä kolmansille osapuolille rajoituksetta. Tämän lisäksi Yritys on vapaa käyttämään kaikkia tällaiseen materiaaliin sisältyviä ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai teknisiä tietoja mihin tarkoitukseen tahansa, mukaan lukien ja rajoituksetta tuotteiden kehitys, tuotanto ja markkinointi käyttämällä tällaista materiaalia. Jokainen, joka lähettää materiaalia, takaa, että se voidaan julkaista ja hyväksyy, että Yritys ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen toiminnasta tällaisen materiaalin suhteen.

Tämä Sivusto sallii yleisen laajan pääsyn sen aloitteita koskevaan tietoon tarkoittaen myös ammattimaista yleisöä (finanssianalyytikot ja journalistit, institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat). Tavoite on antaa täsmällistä ja päivitettyä tietoa. Yritys pyrkii kaikilla mahdollisilla tavoilla takaamaan, että Sivustolla esiintyvä tieto on täsmällistä ja päivitettyä. Se ei kuitenkaan poista satunnaisen virheen tai erehdyksen mahdollisuutta. Kaikki mahdolliset havaitut virheet korjataan.