Yksityisyyssuoja


Tämän sivuston yksityisyyssuoja

"Käsittelyn haltija"
Henkilöitä identifioivia tai heitä tunnistavia tietoja voidaan käsitellä tällä internet-sivustolla vierailun seurauksena. Tämän käsittelyn "haltija" on Indesit Company S.p.A., sen pro tempore toimitusjohtajan muodossa ja jonka toimipaikka sijaitsee Fabrianossa (Ancona), osoitteessa Viale Aristide Merloni, 47, 60044.

Tietojenkäsittelyn paikka
Tällä sivustolla tarjottuihin Web-palveluihin liittyvä käsittely tapahtuu edellä mainitussa haltijan pääkonttorissa, yksinomaan haltijan yrityksen tietojenkäsittelyyn oikeutetun teknisen henkilökunnan tai henkilöiden, jotka on otettu palvelukseen satunnaisten ylläpitotoimintojen suorittamiseksi, välityksellä.
Web-palvelusta saatavaa tietoa ei luovuteta eikä levitetä.
Henkilötietoja, joita on luovuttanut käyttäjä, joka pyytää tiedon siirtoa tai joka tilaa uutiskirjeitä, käytetään ainoastaan pyydetyn palvelun tuottamisen tarkoitukseen.

Navigaatiodata
IT-järjestelmä ja ohjelmistotoimenpiteet, joita käytetään tämän sivuston toimimiseksi, hankkivat normaalin toiminnan aikana tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, joiden lähettäminen on välttämätöntä Internet-protokollan käyttämisessä.
Näitä tietoja ei liitetä, jotta ne voitaisiin yhdistää identifioituihin osapuoliin, mutta ne saattavat luontonsa puolesta identifioida käyttäjän mahdollisesti käsittelyn yhteydessä ja yhdessä kolmansien osapuolien hallussa olevien tietojen kanssa.
Tähän datakategoriaan kuuluvat niiden tietokoneiden IP-osoitteet tai verkkotunnukset, joita käyttää käyttäjä, joka liittyy sivustoon, vaadittujen resurssien URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier), kyselyn aika, järjestelmä, jota käytetään kyselyn lähettämiseksi palvelimeen, vastauksena saadun tiedoston koko, numeeriset koodit, jotka ilmaisevat palvelimen antaman vastauksen tilan (tehty, virhe jne.) ja muut käyttäjän operaatiojärjestelmän ja IT-ympäristön parametrit. Näitä tietoja käytetään ainoastaan sivuston käyttämistä koskevien anonyymisten tilastotietojen saamiseksi ja operatiivisten tarkistusten tekemiseksi, ja ne poistetaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Tietoja voidaan käyttää vastuun todentamiseksi tähän sivustoon vaikuttavien väitettyjen tietokonerikosten tapauksissa.

Käyttäjän vapaaehtoiset tiedot
Vapaaehtoiset ja nimenomaiset sähköpostien lähettämiset tällä sivustolla annettaviin osoitteisiin sisältävät myöhemmin kyselyihin vastaamiseen vaadittavan lähettäjän sähköpostiosoitteen ja muiden sähköpostiviestissä olevien henkilötietojen hankinnan. Sivuston sivuilla ilmoitetaan tai osoitetaan ajoittain yksityisyyttä koskeva lyhyt tiedonanto, joka viittaa tiettyihin pyynnöstä annettaviin palveluihin.

EvästeetSivustolla ei hankita mitään henkilökohtaisia tietoja.
Evästeitä ei käytetä henkilökohtaista luonnetta olevien tietojen eikä niin kutsuttujen pysyvien evästeiden tai käyttäjän jäljittämiseksi käytetyn menetelmän välittämiseksi.
Niin kutsuttujen istunnon evästeiden (joita ei ole pysyvästi tallennettu käyttäjän tietokoneelle ja jotka katoavat webbiselaimen sulkeutuessa) käyttäminen on tiukasti rajoitettu istunnon tunnisteiden (palvelimen tuottamat satunnaisluvut) välittämiseen, joita vaaditaan sivuston turvallisen ja tehokkaan tutkimisen tarjoamiseksi.
Näitä "istunnon evästeitä" käytetään sivustolla muiden IT-tekniikoiden käyttämisen välttämiseksi, jotka mahdollisesti tunkeutuvat käyttäjän navigaation yksityisyyteen ja jotka eivät salli käyttäjän henkilökohtaisen tunnistamisen hankkimista.

Käsittelymenetelmät
Henkilötietoja käsitellään automaattisilla laitteilla ainoastaan sen ajan, mitä välttämättömästi vaaditaan niiden päämäärien saavuttamiseksi, minkä vuoksi tiedot on kerätty.

Asianomaisten osapuolten oikeudet
Niillä osapuolilla, joihin henkilötiedot viittaavat, on oikeus milloin tahansa saada vahvistus siitä, onko sellaisia tietoja olemassa, tietääkseen niiden sisällön ja alkuperän ja tarkistaakseen niiden oikeudellisuuden tai vaatia tällaisten tietojen lisäystä tai päivitystä tai oikaisua (artikla 7, Italian lakiasetus nro 196/2003).
Mainitun lainsäädöksen mukaan osapuolilla on oikeus vaatia niiden tietojen poistamista, muuttamista anonyymiin muotoon tai estämistä, jotka käsitellään ristiriidassa lain kanssa ja joka tapauksessa vastustaa, oikeutetuin perustein, henkilötietojen käsittelyä.
Tällaiset pyynnöt tulee osoittaa Privacy-komitealle, joka sijaitsee osoitteessa Fabriano (AN), Viale Aristide Merloni, 47, 60044.
Tätä yksityisyyssuojaa saatetaan päivittää säännöllisesti ja kerätyn informaation käyttämisessä sovelletaan sitä yksityisyyssuojaa, joka on voimassa käyttöhetkellä.
Tämä dokumentti, joka on julkaistu osoitteessa http://www.indesitcompany.com muodostaa tämän sivuston "yksityisyyssuojan" ja sitä saatetaan päivittää (myöhemmät versiot säilytetään samassa osoitteessa tarkistamista varten).